Altres

Home / Portfolio


Feijoa
Feijoa , guaiaba ( Acca sellowiana ) Arbust ramificat originari de Brasil que arriba als 4 m d’...
Llaurer
FITXA DE VARIETAT FRUITER ARBRE: Llorer (Laurus nobilis) É un arbust o arbre perenne perteneciente a la família...
Citronella
FITXA DE VARIETAT FRUITER PLANTA: Herba citronella o lemon grass (Cymbopogon citratus) creixerà al voltant...
Pi pinyoner
ARBRE : Pi pinyer  ( Pinus pinea ) Arbre originari de la regió mediterrània. De copa arrodonida i aplanada...
Rosa Canina
Roser silvestre , gavarrera ( Rosa canina ) PLANTA : Arbust embullat d’1 a 3 metres d’alçada....
Vetiver
Vetiver (vetiver, anteriorment classificada com Vetiveria zizanioides) és una planta perenne de la família...