PresseguersPrunus persica. Venta en arrel nua i contenidor de 10 litres.

  • Presseguer Vinya
    Presseguer Sudanell
    Presseguer Calanda
    Presseguer Gavatx
  • Presseguer d'Aigua